Господ говори още на Моисея,…

Библията Тв Числа 6:22-27 22 Господ говори още на Моисея, казвайки: 23 Говори на Аарона и на синовете му, казвайки: Така да благославяте израилтяните,…

Facebook Comments