Торнадата в САЩ убиха стотици http://goo.gl/KrBGt #ourCOG http://goo.gl/fb/qzERd #ourCOG

Торнадата в САЩ убиха стотици http://goo.gl/KrBGt #ourCOG http://goo.gl/fb/qzERd #ourCOG

Facebook Comments