2 Thessalonians 1:5

2 Thessalonians 1:5

2 Thess 1.5-6 ENDEIGMA THD DIKAIAS KRISEWS TOU QEOU EIS TO KATAXIWQHNAI hUMAS THS BASILEAS TOU QEOU, hUPER hHS KAI PASCETE, (6) EIPER DIKAION PARA QEWi ANTAPODOUNAI. 5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε, 6 εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς […]

Facebook Comments