English

Campmeeting Promo – English

Campmeeting Promo – English

»

[ENGLISH BELOW] LUẬT YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù…

[ENGLISH BELOW] LUẬT YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù…

[ENGLISH BELOW] LUẬT YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình.” (Lu-ca 6:27) Bộ luật cổ xưa Hammurabi của người Babylon có đề cập đến luật “mắt đền mắt, răng đền răng” – buộc những ai đã gây ra thiệt hại cho người khác, phải đền bù cách tương xứng hoặc phải chịu một hình phạt tương tự với thiệt hại đã gây ra. Đó dường như là nguyên tắc bất di bất dịch trong cách đối nhân xử thế của con ... »

IEC Update – David E. Ramirez (English) – January 23, 2019

IEC Update – David E. Ramirez (English) – January 23, 2019

»

Pentecost Sunday 2017 – In Service English

Pentecost Sunday 2017 – In Service English

»