[ENGLISH BELOW] LUẬT YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù…

[ENGLISH BELOW] LUẬT YÊU THƯƠNG “Hãy yêu thương kẻ thù…

[ENGLISH BELOW]

LUẬT YÊU THƯƠNG
“Hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình.” (Lu-ca 6:27)

Bộ luật cổ xưa Hammurabi của người Babylon có đề cập đến luật “mắt đền mắt, răng đền răng” – buộc những ai đã gây ra thiệt hại cho người khác, phải đền bù cách tương xứng hoặc phải chịu một hình phạt tương tự với thiệt hại đã gây ra. Đó dường như là nguyên tắc bất di bất dịch trong cách đối nhân xử thế của con người trải bao thời đại, cho đến khi…

Một Người Thầy vĩ đại đã dạy: “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu-nguyện cho kẻ sỉ-nhục mình.” (Lu-ca 6:27-28). Lời dạy này phá vỡ mọi định kiến về cách ứng xử giữa người với người. Chúa Giê-xu đưa ra một luật hoàn hảo vượt bậc mọi quan điểm thông thường: tình yêu thương. Yêu thương phải luôn là nếp sống của người tin Chúa, dẫu là đối với anh em cùng niềm tin, người chưa tin hay cả người đang bách hại niềm tin của mình. Yêu thương tỏ ra lòng nhân từ của Chúa đối với con người. Yêu thương là cách đáp ứng lại sự chết và sống lại của Chúa vì tội lỗi con người và ban cho con người sự sống vĩnh cửu.

Bạn có đang thật sự sống yêu thương?

——————–

LAW FOR LOVE
‘Love your enemies, do good to those who hate you.’ (Luke 6:27)

The Hammurabi ancient law of the Babylon had mentioned ‘eye for eye, tooth for tooth’ forcing those who have caused damage to others, must restore adequately, or suffer a penalty similar to the damage caused. That seems to be the principle of immutability in the way people deal with people through many ages, until…

A Great Teacher taught, ‘Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you.’ (Luke 6:27-28)
This teaching breaks all bias about human behavior. Jesus gave a perfect law that transcends all common sense: the love. Love is always a lifestyle for those who believe in Jesus, although to believers of the same faith, unbelievers or even those who are persecuting our beliefs. Love will show Jesus’s mercy to people. Love is responded to the death and the resurrection of Jesus because of sin’s people and given eternal life for everyone.

Are you living with real love?

#OneHopeViệtNam
#OneHope
#OneHope_câugốc
#love
#rule

Facebook Comments